Tento článok je venovaný všetkým ženám, ktoré sa tento rok ocitnú na Vianoce prvýkrát bez partnera. PhDr. Bronislava Švrčková – profesionálna koučka a skvelá odborníčka na vzťahy vám poradí, ako zvládnuť prvú osamelú štedrovečernú večeru a čo môžete v tejto neľahkej situácii urobiť nielen samé pre seba, ale aj pre vaše deti.

Smútok, strach, bolesť. Ako sa vyrovnať s týmito pocitmi a ako zvládnuť prvú osamelú štedrovečernú večeru?

Takmer vždy po strate blízkeho človeka, prechádzame smútkovým stavom. Je veľmi dôležité pre každého z nás si tieto emócie dovoliť a doslova si ich prežiť. Naopak, je veľmi škodlivé, pokiaľ sa v snahe dať sa do poriadku, snažíme tento smútkový proces skrátiť a racionálne sa presviedčať, že už je to za mnou a nemám prečo plakať.

Smútok je potrebná a čistiaca emócia a my ju potrebujeme naplno prežiť, aby sme sa mohli znovu pohnúť ďalej vo svojom živote. Ak nás čakajú prvé osamelé sviatky, je dôležité v akom štádiu smútku sa nachádzame. Ak sú tieto pocity príliš čerstvé, nemusí nám prospievať ani spoločnosť najbližších. Potrebujeme si to odplakať sami pre seba, doma pod dekou. Skrátka na viac nám sila neostane.

V neskorších štádiách je dobré oprieť sa o svoju sociálnu sieť, priateľov, príbuzných a tešiť sa z toho, že môžeme sviatky tráviť spolu a stále máme pre koho existovať a žiť. Vždy je výhrou mať na telefóne dobrú priateľku, sestru či inú podpornú osobu, ktorej môžete zavolať, prípadne si s ňou písať, ak budete mať pocit veľkej krízy. Niektoré boje však musí človek vybojovať sám.

Zdroj: pexels.com

V práci, supermarkete, na ulici – všade počuť “Šťastné a Veselé!” Čo môže urobiť žena krátko po rozvode sama pre seba, aby prežila naozaj šťastné a veselé Vianoce aj napriek tomu, že zostala zrazu sama? 

Čo pre seba môže urobiť? Možno práve teraz má konečne šancu urobiť pre seba to, čo nemohla alebo nemala čas urobiť v manželstve. Urobiť si sviatky pre seba. Upratať toľko, na koľko má chuť, urobiť si vianočnú výzdobu pre seba a nanovo, ísť na manikúru, kúpiť si niečo krásne iba pre seba. Alebo si konečne dopraje Vianoce napríklad na dovolenke v krásnom wellness hoteli, kde jej jediná starosť bude dopriať si všetko to, čo na sebe zanedbávala posledné roky.

Treba si uvedomiť, že každá žena je iná a každá prežíva rozchodové fázy iným spôsobom. Wellness vikend v horách je pre jednu skvelým dobrodružstvom, pre druhú nemysliteľnou alternatívou. Vtedy je dobré nájsť niekoho, kto by sa našej pozornosti potešil a mohol by ju oceniť. Nemocnice sú plné osamelých ľudí, podobne detské domovy alebo aj senior domy.

Pred Vianocami prebieha veľa dobrovoľníckych akcií, kde môžete drobnosťou, ale hlavne svojou pozornosťou obdarovať niekoho, kto nikoho nemá. Gestá lásky, ktoré robíme pre druhých ľudí majú liečivú moc aj pre nás. Pomáhajú nám uvedomiť si, čo všetko v živote ešte máme a koľko dobrých vecí ešte môžeme urobiť nielen pre seba, ale aj pre ľudí v našom okolí.

V čase odlúčenia rodičov býva pre deti najťažší pocit neistoty a strach z  neprítomnosti jedného rodiča. Ako môže rodič pomôcť dieťaťu a uistiť ho, že napriek tejto skutočnosti nestratilo lásku otca ani matky? 

Deti čítajú medzi riadkami oveľa rýchlejšie a presnejšie ako my. Cítia v našich gestách, neverbálnej komunikácii a tóne hlasu, či sme v poriadku, či sa hneváme, alebo obávame. Najdôležitejším bodom by pre nás mala byť úprimnosť k nim, čo sa týka našich pocitov a prežívania. Je dôležité si s dieťaťom sadnúť a povzbudiť ho v tom, aby hovorilo o tom, čo cíti, čoho sa bojí a čo je pre neho dôležité.

Zdroj: pexels.com

Podobne ako pri rozvode – ubezpečiť ho detským jazykom, že hoci už nebudeme manželmi, stále ostávame milujúcimi rodičmi a že môže za nami prísť kedykoľvek s dôverou. Povedzme mu, že ho vždy vypočujeme a urobíme všetko, čo je v našich silách preto, aby sa cítilo spokojne a bezpečne. Zásadne dieťaťu neklameme, nezľahčujeme a hlavne nepotláčame jeho smútok, s ktorým sa musí naučiť pracovať a prežívať ho rovnako ako my. 

Deti si často želajú, aby Vianoce mohli stráviť v spoločnosti oboch rodičov. No bývalí manželia vedia, že im to nemôžu splniť. Ako vysvetliť deťom túto neľahkú situáciu a akým chybám sa pri tom treba vyvarovať? 

Už vyššie som spomínala, že najdôležitejšia je úprimnosť. A ponúknuť dieťaťu alternatívu – doobeda budeš s ockom a starými rodičmi a poobedie strávime spolu u druhých starých rodičov alebo doma. Umožníme dieťaťu vyjadriť sa k tomu, ale stále zostávame v pozícii tých, ktorí určujú pravidlá. Aj keď chceme pre dieťa len to najlepšie, dospelý je stále ten, ktorý určuje mantinely a dieťa ich potrebuje, aby sa mohlo o ne oprieť. Zásadne deti neuplácame, neodbíjame. S láskou a trpezlivosťou vysvetľujeme a učíme ich tak prekonávať ich prvé frustrácie.

Rodičia sa rozviedli, no aj napriek tomu sa rozhodli stráviť Vianoce spoločne. Ako prežiť štedrovečernú večeru aj napriek tejto novej a celkom nepríjemnej situácii?

Zaručiť správanie toho druhého nikdy nedokážeme. Dokážeme však pracovať sami so sebou. To znamená, že sa vyvarujeme toho, aby sme vyvolávali konfliktné témy, nehľadáme historické prehrešky, nevyčítame, nemanipulujeme a nevydierame. Mali by sme mať na zreteli, že tieto sviatky sme sa rozhodli prežiť spolu v mene lásky k našim deťom a v mene tejto lásky by sme sa aj mali správať. Ak máme pocit, že partner sa snaží tieto hranice prekročiť, láskavo ho poprosíme, aby sme si tieto témy nechali na iný deň, že ich radi preberiete za iných okolností.

Zdroj: pexels.com

Treba si uvedomiť, že napätie a hnev je niečo, čo pred dieťaťom neskryjete a vystavujete ho tak permanentnému napätiu. Ak viete, že partner pôjde do konfliktu, prehodnoťte spoločné sviatky. Niekedy vám dieťa celkom úprimne povie samo, že sa takto cíti lepšie. Keď si dieťa odžiali, že nemá sviatky, aké by chcelo, ale popritom zažije to, že bolo vypočuté, že mu bolo dovolené “posmútiť si” a vie, že stále tam pre neho sme a ľúbime ho, tak mu dávame šancu, naučiť sa pracovať so sklamaním a opravnene prežívať základné ľudské emócie.

A čo je to najpodstatnejšie – učíme ho zdravo narábať s frustráciou, s ktorou sa bude v rôznych formách stretávať po celý svoj život. Kým žijeme, máme nádej. Doslovne. Nádej, že možno práve tie ďalšie Vianoce budú spokojné, naplnené láskou, šťastím, priateľmi a pohodou. A že toto obdobie, ktoré teraz prežívame, bolo len medzistupňom k lepšiemu, naplnenejšiemu a hlavne spokojnejšiemu životu. 

Bronislave Švrčkovej ďakujeme veľmi pekne za rozhovor a želáme jej veľa šťastia a úspechov.

 

Ak ťa článok zaujal, odporúčame ti prečítať aj tento rozhovor o toxickom vzťahu:

Ako zistím, že žijem v toxickom vzťahu? Rozhovor s expertkou na medziľudské vzťahy