V improvizovanom Fashion Map Open Studiu v divadle Malá scéna prebiehala minulý týždeň živá diskusia o tom, čo znamená REŠPEKT v módnom priemysle a čo môžeme urobiť, aby oblečenie nebolo pre životné prostredie záťažou.

Textilný priemysel sa dlhodobo radí k jedným z najväčších znečisťovateľov životného prostredia. Medzi zásadné environmentálne problémy, ktoré spôsobuje, patrí znečistenie vody, ovzdušia a znečistenie tuhým odpadom. Porušované sú často aj ľudské práva, najmä v oblasti fast fashion.

Odpoveďou na problémy rýchlej módy je móda udržateľná, pomalá. To, čo tento pojem znamená v kontexte nášho regiónu, vysvetľuje iniciatíva Slovak Fashion Council prostredníctvom projektu Open Studios. Jeho cieľom je zvyšovať povedomie o význame módneho a dizajnérskeho segmentu u nás, jeho profesiách, postupoch a dopadoch na našu spoločnosť, životné prostredie, ale aj ekonomiku.

Hosťami prvej diskusie s názvom Rešpekt v módnom priemysle boli Soňa Vidiečanová, zakladateľka a majiteľka etickej značky spodnej bielizne Créeme, Katarína Hutyrová, majiteľka second-handu NOSENE, Ivana Maleš, spoluzakladateľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky a hostiteľkou a organizátorkou podujatia bola Zuzana Bobíková, riaditeľka SFC. Diskusiu moderovala Babsy Jagušák.

Zdroj: prStories.sk

Cieľom diskusie bolo verejnosti vysvetliť, čo je udržateľná móda, ako vzniká a prečo je dôležité, aby sme k nej pristupovali s rešpektom a zodpovedne. Odzneli aj veľmi konkrétne riešenia, ako prejavovať rešpekt voči móde a jednoduché kroky a rady aplikovateľné v každodennom živote každého z nás.

Zuzana Bobíková v úvode diskusia kládla dôraz na „rešpekt“ ako hlavný princíp udržateľnosti. „Pokiaľ budeme k móde pristupovať s rešpektom, budeme si vážiť prácu ľudí, materiály, budeme sa zaujímať o ich pôvod a príbehy dizajnérskych produktov, umožní nám to z dlhodobého hľadiska lepší a kvalitnejší život na našej planéte. Naším poslaním je preto vzdelávanie, informovanie a vyvracanie mýtov.“

O tom, ako textilný odpad vzniká, rozprávala podrobnejšie Ivana Maleš z INCIEN: „Odpad vzniká už pri samotnej výrobe látok, ďalej pri strihaní a šití. Ďalší problém tvorí samotná nadprodukcia. Až 70 % vyrobeného oblečenia sa nikdy nepredá.“

Zdroj: prStories.sk

Katarína Hutyrová z NOSENE zase dodáva, že textilný odpad u nás väčšinou končí na skládkach, v spaľovniach alebo aj v second handoch. O tom, ako sa za posledné obdobie zmenil pohľad verejnosti na second handy hovorí: „Veľký vplyv na vývoj second handov má väčšia informovanosť a povedomie o dopade oblečenia na životné prostredie. Tento spôsob nakupovania sa stáva trendom. Výhodou je nielen cena, ale a aj to, že netvoríme ďalší odpad.“

Z hygienických dôvodov to však nie je úplne možné v prípade spodnej bielizne. Soňa Vidiečanová je zakladateľkou značky spodnej bielizne Créeme. Ako jeden z mála výrobcov oblečenia uplatňuje od začiatku svojej tvorby princípy etickej módy. „Filozofiou našej značky je, aby sme si oblečenie, ktoré nosíme, užívali. Každý náš kúsok má podporovať prirodzenú krásu, pohodlie a zdravie. Od začiatku máme na zreteli to, čo sa bude diať s produktom po jeho využití, preto spodnú bielizeň navrhujeme podľa konceptu Cradle to Cradle. Dôležitý je už samotný dizajn produktov – aby boli bezpečne recyklovateľné buď podľa biologického, alebo technického cyklu a stali sa opäť zdrojom pre nové produkty.”

Zdroj: prStories

Ivana Maleš porovnáva aktuálnu situáciu v oblasti udržateľného prístupu firiem k výrobe konfekcie s obdobím, keď v roku 2015 INCIEN zakladali: „V minulosti sme len veľmi ťažko hľadali príklady udržateľnosti. Dnes už máme na trhu oveľa viac značiek, ktoré kladú dôraz na svoj dodávateľský reťazec, dizajn produktov, ale aj servis.“

Rovnako aj spotrebitelia majú veľkú moc ovplyvňovať budúcnosť textilného a odevného priemyslu: „Možno nie každý rozumie slovu udržateľný, avšak zodpovednosť poznáme každý. Stačí, ak budeme k móde a nakupovaniu pristupovať zodpovedne – nebrať oblečenie ako jednorazový produkt, zaujímať sa o jeho pôvod a výrobný proces, “ hovorí Soňa Vidiečanová.

Zuzana Bobíková radí nakupovať v concept storoch s lokálnou módou. „Ich koncept je postavený práve na princípoch udržateľnosti, preto sa môžeme spoľahnúť na to, že majitelia takýchto obchodov urobili výber za nás.“ Prehľad o  lokálnych značkách, dizajnéroch a obchodov prináša Fashion map Slovakia.

INCIEN najnovšie vytvoril Cirkulárnu mapu Bratislavy s viac ako 400 miestami, kde nájdu spotrebitelia bezobalové obchody, komunitné kompostoviská, požičovne, opravovne, krajčírstva alebo miesta, kde môžete odovzdať použité zubné kefky.

Do budúcna vidí Ivana Maleš riešenie environmentálnych problémov v budovaní lokálnej ekonomiky na princípoch – vyrábať menej, predávať menej a starať sa o produkty.

Záznam diskusie nájdete online na FB profile SFC

 

O Slovak Fashion Council

Slovak Fashion Council (SFC) je profesionálna nezisková organizácia, ktorá pomáha podporovať a rozvíjať slovenský módny ekosystém od roku 2011. Založila ho módna návrhárka Dana Kleinert, ktorá získala mnoho lokálnych i zahraničných ocenení. Od decembra 2019 stojí na čele generálna riaditeľka Zuzana Bobíková. Tá sa od vzniku SFC stará o stratégiu a program, a tak vo svojej práci pokračuje ďalej.

Projekt zo svojich zdrojov podporil Fond na podporu umenia.