Umenie reči tela je tajomstvom, ktoré keď odhalíte, otvoria sa vám dvere do sveta zvádzania. Stačí si osvojiť nasledovné rady od Moniky Stehlíkovej, autorky knihy Tajomstvo reči tela a verte, že len máloktorý muž  vám odolá.

Monika Stehlíková je špičková odborníčka na reč tela a vedomú prácu s pohybom. Od roku 1996 vedie workshopy, tréningy a individuálne konzultácie zamerané na osobnostný rast svojich klientov. Má ukončenú psychológiu, tanečno-pohybovú psychoterapiu, improvizácie v pohybe, symboliku tela a mnohé prístupy práce s telom. Na Slovensku udáva trend, ako pracovať s rečou tela. Je ním autenticita.

Zvádzanie je hra a má niekoľko pravidiel. Špecialistka na neverbálnu komunikáciu radí, ako získať muža svojich snov
Zdroj: Archív BodyTalks

Ako pritiahnuť pozornosť muža, ktorý žene imponuje prostredníctvom reči tela?

Jednoduché pravidlo znie: Ži, dýchaj, správaj sa, obliekaj sa, akoby ten najúžasnejší chlap už vedľa teba bol. Tento spôsob je ten najlepší pútač pozornosti, ktorý môžeš vysielať smerom k mužovi.

Príklad: Ak chcem nájsť svojho vyvoleného, ale nedarí sa mi, môže sa mi ľahko stať, že sa stanem smutnejšou, budem večer v posteli preciťovať osamelosť, možno budem plakávať, utiahnem sa do seba. Chémia môjho tela sa týmto preciťovaním začne výrazne meniť a ovplyvní to moje vyžarovanie. (Samozrejme, zaujať môžete niekoho aj v tomto prípade, ale je pravdepodobné, že dotyčný bude mať tendenciu zachraňovať vás, a to vám neskôr nemusí imponovať.)

Ak naopak, budem v sebe pestovať vášeň, pohyb, tanec, umenie, radosť z každej chvíle, budem chodievať von, cvičiť, čítať si, rozprávať sa s kamarátkami o pekných veciach, chémia môjho tela bude podporovať vysoké vibrácie a tie pritiahnu toho správneho muža do môjho života. 

Zvádzanie je hra a má niekoľko pravidiel. Špecialistka na neverbálnu komunikáciu radí, ako získať muža svojich snov
Zdroj: Pexels.com

Akými gestami dáva muž najavo žene, že má o ňu záujem?

Dlhý pohľad je úplne jasný signál záujmu, je neprehliadnuteľný a silný. Čo je dlhý pohľad? Už viac ako 3 sekundy vnímame ako zahľadenie sa so záujmom. Netreba sa očného kontaktu báť.

“Oči sú vstupnou bránou do duše, a tak v nich môžete pokojne chvíľu zotrvať a vnímať, čo s vami jeho pohľad robí.”

Aký pocit vyvolal jeho pohľad vo vás? Je vám to príjemné, alebo nepríjemné? Sú nepríjemné pocity iba o zahanbení alebo vám vaša intuícia vraví, nie? Vnímanie vlastného tela, pocitov, ktoré z neho vychádzajú, je úplný základ. Naladenie sa na samého seba a pozorovanie, čo jeho neverbálna reč robí s mojim telom.

Každá žena je iná, každý muž je iný, preto sa mi škatuľkovať gestá moc nechce. Samozrejme, galantné správanie je vždy prejavom záujmu a rešpektu, ale kiežby bolo prítomné vždy.

Sexuálny záujem už skôr spoznáme podľa vibrácie, ktorá prestupuje telom. Pamätajte, každá myšlienka a každá emócia majú celotelovú reakciu, práve vďaka tomu veľa vecí jednoducho cítime.

Zvádzanie je hra a má niekoľko pravidiel. Špecialistka na neverbálnu komunikáciu radí, ako získať muža svojich snov
Zdroj: Pexels.com

Ktoré signály z neverbálnych prejavov považujú muži za atraktívne pri zvádzaní?

Všeobecne sa hovorí o tom, že muži milujú prejavy twistu resp. krútenia (napr. s vlasmi, krútenia bokov, zápästiami) a prejavy jemnej submisivity (napr. pohľad zdola, sklopené viečka, prekrútené nohy, ľahučký smiech, dovolenie, aby ich mohli obslúžiť a postarať sa o nich). Pre mnohých mužov sú však príťažlivé aj divošky, nespútané živly. A tam bude neverbálna komunikácia úplne iná.

Aké sú najčastejšie neverbálne prejavy zamilovanosti?

Je to snáď to najkrajšie, čo medzi ľuďmi existuje: vzájomné prepojenie, vrúcnosť, blízkosť duší a schopnosť otvoriť sa prúdu života a láske.

V reči tela sme jemnejší, akoby mäkneme (a to aj muži). Vidno to na tzv. prietoku napätia v tele. Na tvaroch, ktoré nie sú hranaté, ale skôr oblúkovité. Tvary, ktoré sa navzájom dopĺňajú a ľahko vytvárajú celok.

Typické je ľahké naladzovanie sa, akoby boli ľudia na rovnakej vlnovej dĺžke. Zrkadlia svoje emócie, mimiku, dynamiku pohybu aj reči. Navzájom sa ľahko ovplyvňujú, pretože ich mozgy vysielajú podobné signály, sú na rovnakej vlne a rozvíja sa u nich tzv. kinestetická empatia.

Zvádzanie je hra a má niekoľko pravidiel. Špecialistka na neverbálnu komunikáciu radí, ako získať muža svojich snov
Zdroj: Pexels.com

Naopak, ktorými gestami v komunikácii muž naznačuje žene, že si chce držať odstup?

Ženy majú úžasne vyvinuté vnímanie ľudí. Začnime to využívať aj v komunikácii s mužmi a rýchlo prídeme na to, kto si chce udržať odstup. Cítiť jemné napätie na povrchu tela, cez zrkadliace neuróny, to dokážeme vnímať aj my.

Odvrátený pohľad alebo výrazne kratší očný kontakt. Tiež trošku väčšie napätie a vyššia kontrola v tele, môžu byť náznakmi odstupu.  

Ak sa muž začne pri nás obzerať za inou ženou, tak to je neprehliadnuteľný fakt, že nám chce dať nevedome stopku.

Niečo viac o BodyTalks:

Tento prístup je postavený na štyroch princípoch:

Prvý princíp hovorí o tom, že najdôležitejšie je naučiť sa počúvať vlastné telo a vytvárať k sebe pozitívny postoj.

Druhý princíp poukazuje na to, že je dôležité, využiť skutočnosť, že telo je návykové a treba cez experimentovanie prísť k tomu, ktoré nové návyky nám dokážu priniesť do života zmenu, po ktorej túžime.

Tretí  princíp je o zámere a uvedomení si zámeru, jednak v živote, ako aj v neverbálnej komunikácii. Zámer má schopnosť komplexne zmeniť celú reč tela.

No a napokon, celý prístup BodyTalks smeruje k jednému:

“Dovoľ si byť jedinečný. Verím v to, že každý je jedinečný. My si musíme len jednoducho dovoliť, stať sa samým sebou.”

Tip na záver:

Kniha TAJOMSTVO REČI TELA je jednoducho napísaným manuálom, ako v sebe rozžiariť vlastné autentické ja, ktoré je vnútorne sebaisté a navonok prirodzené. Dá sa kúpiť na www.bodytalks.sk.

Ako si pritiahnuť muža svojich snov prostredníctvom reči tela?
Zdroj: Achív BodyTalks

Ak chcete o reči tela vedieť viac, navštívte jeden zo seminárov, ktoré Monika Stehlíková organizuje. Najbližší sa uskutoční 26. apríla 2019 v štúdiu ZWENG v Bratislave a volá sa Reštartujte svoju myseľ, telo a hlas.

 

Monike Stehlíkovej ďakujeme krásne za rozhovor a želáme jej veľa úspechov.