Pozitívne myslenie je dnes trendom ba až nevyhnutnosťou. Vedie nás k nemu literatúra, mienkotvorné osobnosti aj životný štýl. Častokrát sa však ženy stretávajú s tým, že toto pozitívne myslenie nefunguje….