Práve zmena tých najbežnejších stereotypov v živote každého z nás vedie k svetovému zlepšeniu. Aj ekologický nákup je riešenie.