Zuzana Ondrisová je zakladateľka projektu Tvárová joga na Slovensku a v Čechách, školiteľka tvárovej jogy Face Yoga Institute®, od roku 2013 sa venuje téme prirodzeného omladenia tváre, pričom kombinuje metodiku cvičenia a masáží….