Dennodenne ju využívame alebo by sme aspoň chceli. V niektorých situáciách sa pevná vôľa uplatní akoby automaticky sama, častejšie sa však stáva, že s ňou bojujeme. Že to nie je…