Každá z nás rieši svoju váhu. Jedna viac, druhá menej. Nikola Vujisic sa hnala za dokonalým telom až tak, že si vypestovala poruchu príjmu potravy. Aké to bolo, čím všetkým…