Ty bez kožucha žiť môžeš, ale zviera nie. Kožušinová farma je desivé miesto, kde sa trápia a nakoniec zomrú stovky nevinných zvierat len kvôli srsti.