Ten pocit, keď nedopnete nohavice, keď neviete lapiť dych po vychádzke na prvé poschodie, keď sa  odraz v zrkadle akosi podozrivo líši s tým z predchádzajúceho roka. Tak to máte problém. Ovládla vás…