Nie nadarmo sa hovorí, že muži sú z Marsu a ženy z Venuše. Dokážu sa obe pohlavia zosúladiť a navzájom si porozumieť? Na otázky odpovedá zakladateľ projektu novymuz.sk Stanislav Ličko, ktorý pomáha mužom lepšie chápať ženy, uzdravovať partnerské vzťahy a intimitu.

Stanislav Ličko za posledných 6 rokov pomohol viac ako 3200 klientom zlepšiť partnerský a intímny život. Svoje poznatky zhrnul v knihe Ako ju pochopiť, v ktorej sa nachádza 39 tajomstiev o ženách a partnerských vzťahoch, o ktorých by mal vedieť každý, kto chce vytvoriť pravdivý a autentický partnerský vzťah plný skutočnej lásky a intimity.

Prečo porozumieť zmýšľaniu opačného pohlavia býva niekedy náročné?

Z môjho pohľadu je to náročné, pretože väčšina z nás sa snaží fungovať v partnerských vzťahoch systémom pokus-omyl. V tejto oblasti nemáme potrebné “základné” vzdelanie a rodičia nám často neodovzdali nasledovania hodné vzory.

Máte to ako s vodičákom. Ak chcete šoférovať, potrebujete absolvovať autoškolu a rešpektovať určité pravidlá. A skúsenosti získate len rokmi praxe. Vo vzťahoch sa nič také nedeje. Nikto nás vedome neučí, ako máme vo vzťahoch fungovať.

Zdroj: archív Stanislav Ličko

Najväčší omyl je myslieť si, že všetci majú podobný uhol pohľadu, ako mám ja. Základnou chybou je, že sa necháme často pohltiť emóciami a nevieme vôbec pracovať s vlastnými pocitmi a odovzdávame zodpovednosť za vlastné pocity na partnera.

Jednoducho sa nedokážeme pozrieť na vzniknuté situácie z nadhľadu. Aj mužov, aj ženy ovplyvňujú hormóny v našich telách, fungovanie mozgu, podvedomé programy, ktoré sme sa naučili v detstve atď.

V čom sa ženy najviac odlišujú od mužov?

Ten základný rozdiel je ten, že ženy sú emocionálne bytosti a sú všeobecne viac spojené so svojím srdcom a telom. Bytostná potreba ženy je zažívať intímne spojenie vo vzťahu. Cítiť v živote lásku a prepojenie. Je to akási “energia” a potreba zdieľať spoločne život s druhou osobou, vytvárať vzťahy, rodiny a komunity.

Mužove primárne potreby sa menia aj podľa veku. Približne do 27 roku života je to potreba mať dieťa. Od 27 do 54 potrebuje zažívať slobodu, napríklad tým, že vyrieši problém. A taktiež sa v tomto období potrebuje presadiť vo svete. Niečo po sebe zanechať. No a po 54 potrebuje zdieľať život so ženou, s ktorou môže zostarnúť. Nemusí to byť presne, ale približne to väčšinou sedí.

Vo vzťahu a v živote máme všeobecne iné priority. Ženy potrebujú vo vzťahoch cítiť intímne a emocionálne spojenie. Potrebujú hlavne prítomnosť muža, ktorý ju dokáže vnímať, vidieť, počuť a cítiť.

Mužova potreba je mať zázemie, kde môže načerpať sily. Zároveň chce mať pokoj – málo hádok a dostatok skvelého sexu.

Potom sú tu také detaily, ako to, že žena má lepšiu schopnosť sústrediť sa na viac vecí naraz. Muž sa dokáže sústrediť len na jednu vec. Žena je orientovaná na prítomnosť a muž smeruje do budúcnosti za svojimi cieľmi a víziami.

V komunikácii ide ženám v prvom rade o vytvorenie spojenia a nie o vyriešenie problému. Ženy sa chcú vďaka rozhovoru “stretnúť” a spojiť s danou osobou na určitej úrovni. Preto muži často nerozumejú tomu, aký zmysel má vlastne táto debata. Muži v komunikácii riešia problémy.

Zdroj: archív Stanislav Ličko

Čo nás naopak spája?

Z môjho pohľadu jednoznačne potreba zdieľať život s niekým, kto ma prijíma takého, aký som. Výsledkom Harvardskej štúdie ľudského šťastia (Harvard Grand study) je to, že ak chceme zažívať v živote radosť a naplnenie, potrebujeme mať v prvom rade funkčné medziľudské vzťahy. Na prvom mieste je to partnerský vzťah a potom ostatné vzťahy s najbližšími osobami.

Za mňa je to rozhodne aj zdravý sexuálny život. Obaja sa cez milovanie spájame s niečím, čo nás presahuje a bez toho druhého to jednoducho nedokážeme zažívať. Takže schopnosť naladiť sa na seba a milovať sa s milovanou osobou je to, čo nás najviac spája.

Pre mňa je dlhodobé šťastie vo vzťahu alchýmia.

Pomenoval som to troma piliermi šťastného vzťahu. Keď nájdeme vhodnú osobu, ktorá je so mnou zladená na týchto rovinách:

  1. Chémia – spoločná vibrácia na fyzickej úrovni. Zdravá a funkčná sexualita.
  2. Komunikácia – schopnosť hovoriť otvorene a úprimne za každých okolností.
  3. Spoločné životné hodnoty – akýsi podobný pohľad na svet.

Muži a ženy sú dva rozdielne protipóly. Patríme k sebe práve preto, lebo sme odlišní? Môžeme sa jeden od druhého niečo naučiť?

Rozhodne. V intímnych vzťahoch neplatí, že rovný rovného si hľadá. Práve polarita nás k sebe priťahuje ako dva magnety. Preto je dôležité, aby žena prevzala zodpovednosť za to, ako sa cíti vo vzťahu. Je potrebné, aby sa sama starala o to, ako vyžaruje svoju ženskosť vo vzťahu. Z môjho pohľadu je vhodné, aby sa pravidelne venovala činnostiam, ktoré ju robia ženou. A pre každú to môže znamenať niečo iné. Mohli by sme to nazvať aj sebaláska. Ideálne, keby to bolo spojené s telom, radosťou a potešením. Napríklad masáž, tanec, stretnutie s inými ženami, maľovanie obrazov, prechádzka v prírode. Čokoľvek, čo podporuje jej ženstvo.

To isté platí pre muža, mal by mať niečo, čo z neho robí muža. Ideálne niečo, kde prekonáva nejaké výzvy. Šport, box, silový tréning alebo akýkoľvek spôsob vystúpenia zo svojej zóny komfortu.

Mnoho ľudí si to, bohužiaľ, neuvedomuje a odovzdávajú moc nad svojimi pocitmi na partnera. Tým ho “zaťažia”, zároveň je to detský model správania sa. Je to evolučná cesta vo vzťahoch a všetci sme si prešli nejakou formou závislosti vo vzťahu, avšak je potrebné sa dostať na ďalšiu úroveň a posunúť sa vyššie.

Zdroj: archív Stanislav Ličko

Vnímam to tak, že partnerský vzťah je jedna z najlepších ciest osobnostného rozvoja. Vyžaduje to neraz úsilie nevzdať to a prekonať sa, aj keď je to niekedy náročné. Práve krízy a ťažké životné situácie nás vo vzťahu môžu zoceliť a posunúť ďalej. Dôležité je, uvedomiť si spoločnú cestu a nájsť spôsoby ako tieto situácie môžeme prekonať spolu.

Intímny partner nám najčastejšie zrkadlí témy, ktoré si potrebujeme spracovať vo svojom vnútri my sami. Čiže je to pre nás veľmi cenná “učebná pomôcka” a mali by sme byť za to vďační. 🙂

Čo je podľa Vás tajomstvom vzájomného pochopenia a empatie?

Na vzájomné pochopenie a empatiu treba určitú zrelosť, ktorá nesúvisí len s vekom. Všeobecne odporúčam ľuďom, aby pracovali na sebe, bez ohľadu na to, či sú vo vzťahu, alebo nie.

Podľa mňa je to uvedomenie, že obaja sme nedokonalé bytosti, ktoré sa neustále vyvíjajú. V zásade všetci sa vo vzťahoch správame najlepšie, ako vieme. Keby sme to vedeli inak, tak to robíme inak. Nič to nemení na tom, že na vzťahu treba neustále pracovať a investovať do neho čas energiu a peniaze. Vzdelávať sa o tom, ako vo vzťahoch fungovať, pretože ako som spomínal vyššie, nikto nás to nenaučil a je to jedna z najsilnejších ľudských “príčin” ľudského šťastia.

Presne preto som svoje niekoľkoročné poznatky zhrnul do knihy Ako ju pochopiť, v ktorej učím mužov aj ženy základné princípy fungovania vo vzťahu. Z knihy sa stal bestseller a už viac ako 3000 ľudí vďaka nej odhalilo princípy vedomého partnerstva. Je to o pochopení a prijatí rozdielnosti mužov a žien. Je to o ukončení nekonečných mužsko-ženských vojen. Čitateľ získa praktické informácie ako dosiahnuť, aby sa žena cítila vo vzťahu šťastná a milovaná, a zároveň, aby muž od nej cítil úctu a rešpekt. Kniha je určená pre mužov aj pre ženy. 

Tip: Ak vás slová Stanislava Ličku zaujali a mali by ste záujem zistiť viac o princípoch fungovania vzťahov medzi mužmi a ženami, stíhate si ešte do Vianoc objednať knihu Ako ju pochopiť za zvýhodnenú cenu. 

Pánovi Ličkovi ďakujeme za rozhovor a želáme mu veľa úspechov.