Každá matka chce pre svoje dieťa to najlepšie. Chce, aby bolo zdravé, silné a šťastné. Aj dojčenie dokáže priaznivo ovplyvniť vývin dieťaťa. Na základné otázky týkajúce sa kŕmenia detí materským mliekom odpovedá občianske združenie Mamila

Mamila – pomocná ruka pri dojčení 

Občianske združenie MAMILA sa snaží už viac ako 17 rokov podávať pomocnú ruku všetkým dojčiacim, ale  aj nedojčiacim matkám. Profesionálne laktačné poradkyne občianskeho združenia MAMILA poskytnú matke potrebnú emocionálnu podporu, vypočujú ju, dajú jej pocítiť, aká dôležitá je pre svoje bábätko, pochopiť, aké sú jej materské schopnosti. A k tomu matke poskytnú účinné nástroje ako odstrániť bolesť pri dojčení, ako zabezpečiť, aby bábätko prijímalo dostatok materského mlieka a ako ho utíšiť, uspať a upokojiť tak, aby bolo dojčenie aj starostlivosť o dieťatko jednoduchá. Tieto postupy pochádzajú z návodov, ktoré vypracoval svetovo uznávaný odborník na dojčenie a pediater dr. Jack Newman. Tieto postupy sú funkčné a plošne odskúšané. Viacerí odborníci na dojčenie zo sveta označujú Slovensko za svetový unikát v podpore dojčenia práve vďaka aktivitám o. z. MAMILA. 

Aký význam má dojčenie? 

Pomáhať dojčeniu a podporovať dojčenie znamená meniť celú spoločnosť. V spoločnosti, ktorá dojčenie podporuje, sa kladie základný kameň pre zdravie bábätiek a detí a posilňuje sa zdravie žien. Znamená to ušetriť veľké množstvo financií v zdravotníctve do budúcnosti. Znamená to posilniť sebavedomie matiek, ktorých úspešné dojčenie napĺňa pocitom dôvery v samu seba a istotou, že sa dokážu o svoje deti starať. Znamená to budovanie toho najlepšieho základu pre vzťahy v rodine a pre psychické zdravie. Znamená to novú generáciu matiek a detí, ktoré budú dojčenie považovať za normálny, fyziologický a nenahraditeľný spôsob starostlivosti o dieťa, pri ktorom ide o viac než len o materské mlieko.

Zdroj: unsplash.com

Čo všetko obsahuje materské mlieko a aký je význam dojčenia pre dieťa?

Dojčenie počas celej dĺžky dojčenia poskytuje dieťaťu výživovo kvalitné materské mlieko obsahujúce nutrične hodnotné látky, ale okrem toho aj probiotiká napomáhajúce jeho črevnej mikroflóre v správnom fungovaní, látky pomáhajúce vyzrievaniu čreva a ďalších orgánov, rôzne látky napomáhajúce správnemu rozvoju imunitného systému dieťaťa a zlepšujúce jeho schopnosť brániť sa rôznym ochoreniam a mnohé ďalšie mimoriadne cenné látky ako kvalitné vitamíny, minerály, bielkoviny a tuky. Materské mlieko je nenahraditeľná, jedinečná tekutina, ktorá je dôležitá pre správny rast a vývin orgánov a celého tela dieťaťa. Nachádzajú sa v ňom stovky látok, ktoré nie je možné získať zo žiadneho iného zdroja.

Ako dojčenie ovplyvňuje zdravie dieťaťa?

Dojčenie je však omnoho viac než len materské mlieko. Samotné satie na prsníku napomáha správnemu rozvoju tváre dieťaťa, najmä správnemu formovaniu zubných oblúkov, podnebia, a tým vplýva na postavenie zubov a následne na zdravotný stav ústnej dutiny po celý zvyšok života človeka. Správne formovanie ústnej dutiny ovplyvňuje postavenie aj iných dôležitých súčastí hlavy dieťaťa – napr. veľkosti nosových štrbín, postavenie Eustachovej trubice, hltana atď. Dojčenie je mimoriadne dôležité v rozvoji mozgu dieťaťa. Dojčenie naďalej pomáha regulovať činnosť srdiečka dieťaťa, jeho dýchanie, znižuje hladiny stresových hormónov a znižuje prežívanie bolesti. Z týchto dôvodov je to naďalej jednoduchý a rýchly spôsob ako utíšiť dieťa, ktoré sa fyzicky zranilo, či ho niečo rozľútostilo a najviac tieto funkcie mamička ocení v nepríjemnom čase nejakej choroby či rastu zubov dieťaťa, keď je mrzuté, ubolené a častokrát je dojčenie jediné, čo dieťa upokojí či uspí.

Ako prebieha ukončovanie dojčenia? 

Pri dlhodobom dojčení dieťaťa je pre matku úžasné sledovať, ako sa postupne dieťa osamostatňuje a ako v čase prirodzeného odstavenia vidí, že dieťa samo z vlastnej iniciatívy skúša niektoré situácie, ktoré dovtedy vždy potrebovalo riešiť dojčením, vyriešiť samo a ako sa mu to čoraz lepšie darí. Istota toho, že ak sa mu to nepodarí, mamička mu pomôže nastoliť znova rovnováhu, je zdrojom sebavedomia a stúpajúcej nezávislosti dojčeného dieťaťa. 

Zdroj: unsplash.com

Takto sa môže dieťa pre ukončenie dojčenia rozhodnúť samo, postupne a v čase, keď je na to pripravené a kedy je zrelé riešiť rôzne životné situácie samo. Predstava, že sa toto nikdy neudeje a je potrebné dieťa v určitom veku odstaviť, pretože samo to nikdy neurobí, vychádza z nedostatku skúseností a praktických príkladov z okolia. Dojčenie normálnej dĺžky niekoľkých rokov (čiže „dlhodobé dojčenie“) je normálne a vďaka nemu sa dieťa z hľadiska zdravia, psychiky a imunity vyvíja správne, tak, ako sa vyvíjať má. 

Čo sa stane, ak dieťa odstavíme príliš skoro? 

Podobne aj nedojčenie prináša riziká, problémy. Nedojčené deti, prípadne deti, ktorých dojčenie bolo ukončené príliš skoro, majú štúdiami dokázané štatisticky vyššie riziko toho, že budú častejšie choré, že ich choroby budú mať ťažší priebeh, že niektoré choroby pravdepodobnejšie dostanú, že ich liečba bude trvať dlhšie, že budú mať horšie výsledky v škole, budú sa horšie správať, majú vyššie riziko obezity, srdcových ochorení, horší vývin zraku, čeľuste, ústnej dutiny, vyššie riziko ekzémov. To, že to nevidíme vždy pri každom nedojčenom dieťati neznamená, že to neplatí pre nedojčené deti ako skupinu. 

Ako súvisí zdravie ženy a dojčenie? 

Dojčenie patrí medzi hlavný nástroj prevencie rakoviny prsníka. Všetky kampane zameriavajúce sa na prevenciu rakoviny prsníka by sa mali zamerať na dojčenie. Dojčenie je tiež prevenciou pre rakovinu vaječníkov, maternice a endometria, chráni proti osteoporóze, znižuje potrebu inzulínu diabetičiek počas dojčenia, spravidla odďaľuje návrat plodnosti a na dlhšiu dobu potláča ovuláciu, dojčiace matky po pôrode spravidla ľahšie schudnú. Mnohým zdravotným problémom, s ktorými ženy neskôr v živote bojujú, by sa dalo zabrániť dojčením.

Čoraz viac žien naráža na neznalosť, nevedecké informácie, neochotu, nedostatok času a pomoci, nedocenenie, odsudzovanie, bagatelizovanie dojčenia, zastrašovanie, vnucovanie umelej výživy, všadeprítomnú reklamu na umelú výživu, nedostatok pozitívnych vzorov ako aj na priepasť medzi generáciou súčasných babičiek, ktoré nedojčili a generáciou súčasných matiek, ktoré sa o dojčenie znovu pokúšajú. Ak potrebuješ pomoc, neváhaj sa obrátiť na občianske združenie MAMILA, ktoré ti rado odpovie na všetky nezodpovedané otázky.