Stravovanie sa odzrkadľuje nielen na našom vzhľade, ale aj v našom vnútri. Zdravý jedálniček dokáže dokonca naštartovať nefunkčné gény, podporiť metabolizmus a zlepšiť pokožku. Viac vám v tomto rozhovore prezradí RNDr. Barbara Sviežená, PhD., odborníčka na genetiku, autorka projektu Výživa pre teba a spoluzakladateľka Winštitútu.

Okrem rozsiahlej vedeckej činnosti sa venujete aj výživovému poradenstvu. Dnes už nikto nepochybuje, že vhodná strava je nevyhnutnou súčasťou zdravého životného štýlu. Ako sa stravovať, aby sme mali z toho čo najviac benefitov? 

Myslím, že asi najjednoduchšie pravidlo, ktoré stále platí je, že vhodná strava by mala obsahovať čo najširšie spektrum rastlinných potravín. Netvrdím, že máme ísť do extrému, akým je napríklad vegánstvo (myslím pre našu západnú kultúru). Ale vegetariánska, semi-vegetariánska či mediteránna strava s veľkým zastúpením zeleniny, ovocia, strukovín, orechov či semienok je tou najefektívnejšou cestou ako do svojho organizmu dostať všetky účinné bioaktívne látky s ohromným potenciálom nielen pre naše zdravie, ale aj „mladnutie“. Dnes už vieme, že hlavne rastlinná strava vplýva silne pozitívne na naše bunky, pretože obsahuje fytochemikálie – fenolické látky, terpenoidy, katechíny, rôzne peptidické látky a mohli by sme pokračovať ďalej.

Zdroj: pexels.com

V súčasnej dobe sa na verejnosť dostáva stále viac info o epigenetike. Veľa ľudí si ju spája s možnosťou večnej mladosti. Je to správne ponímanie, čomu presne sa tento vedný odbor venuje a aké prínosy má v praxi?

Epigenetiku môžeme považovať za súčasť vedného odboru, genetiky. Skúma javy „nad“ genetikou, teda nie samotné gény, ale čo ovplyvňuje ich expresiu – prejav. Aj keď máme vo všetkých bunkách nášho tela rovnaký genetický kód a rovnaké gény, v konečnom dôsledku sa nie všetky prejavia. Niektoré je možné vypnúť a iné zapnúť v závislosti od rôznych faktorov životného prostredia, životosprávy, veku, výživy a životného obdobia. Výhodou epimutácií – zmien v expresii génov je, že nemusia byť trvalé, a že je možné ich zvrátiť na rozdiel od mutácií, ktoré sú nezvratné. Večnú mladosť zaručiť nevieme, ale spomalenie starnutia je možné určite dosiahnuť.

Pomerne novým objavom na poli genetiky je, že vieme ovplyvniť expresiu génov. Čo to presne znamená?

Expresia génu je jav, kedy dochádza k prepisu genetického kódu obsiahnutého v géne do funkčného proteínu, ktorý následne vykonáva svoju špecifickú funkciu v organizme. Napríklad enzým, štruktúrny proteín či bielkovina imunitného systému. Ak je expresia zastavená, potom sa daný proteín (napríklad enzým) nebude tvoriť, alebo sa bude tvoriť len v obmedzenom množstve. Daná funkcia je v bunke vypnutá aj napriek tomu, že genetická informácia je plne zachovaná. Počas nášho života dochádza v závislosti od okolností, podmienok nášho života, veku, životosprávy k vypínaniu alebo naopak zapínaniu génov a tým sa náš organizmus prispôsobuje zmeneným podmienkam.

Do akej miery vie vhodná strava ovplyvniť to, čo máme „v génoch“?

Gény ovplyvňujú náš stav a zdravie na 10-30%. Ostatné je epigenetika. To znamená, že zdravie je v len našich rukách. Do veľkej miery vie vhodná strava preventívne pôsobiť nielen na organizmus, ale aj na naše deti už počas ich vývoja v maternici. Hovoríme o tzv. programovacom okne, v ktorom nastavujeme organizmus dieťaťa a jeho predispozície na budúce ochorenia v dospelosti práve epigenetickými vplyvmi. Najsilnejším nástrojom takéhoto vplyvu je najmä vhodná strava a látky v nej obsiahnuté. Prítomnosť fytochemikálií – rastlinných látok, resp. ich neprítomnosť, môže zohrávať kľúčovú rolu pri ovplyvnení organizmu až na úrovni génov.

Zdroj: pexels.com

Sú potrebné aj nejaké ďalšie opatrenia spolu so stravou, ktoré napomáhajú naštartovať nefunkčné gény?

Samozrejme, len samotná strava nemusí mať pozitívny efekt, ak popritom fajčíme a pijeme alkohol. Okrem stravy je potrebný celkový umiernený životný štýl – dostatok pohybu, pobyt na čerstvom vzduchu, dostatok neprerušovaného spánku 7-8 hodín denne v úplnej tme a eliminácia stresu a stresových faktorov. Pozitívna nálada, súžitie s priateľmi a rodinou, generovanie dobrej nálady má tiež dokázateľný efekt na naše zdravie a krásu, keďže vedie k vylučovaniu špecifických látok – neurotransmitterov ovplyvňujúcich aj naše vnútorné prostredie.

Môžeme to teda zhrnúť do tvrdenia, že vhodnou stravou a životným štýlom vieme výrazne ovplyvniť starnutie pokožky aj fyzických funkcií tela?

Aging – starnutie, ako aj stav tela, nástup ochorení, ich intenzita a prejav, je zvyčajne v našich rukách. Starnutie nemusí nutne znamenať degeneráciu nášho plnohodnotného života. Starnutie je dané chronologickým vekom a opotrebovaním funkcií organizmu. Na druhej strane dokážeme veľmi výrazne ovplyvniť to, ako bude naša posledná tretina života vyzerať – zodpovednosť je v našich rukách.

V tomto interview máme priestor len pre čiastkové informácie, kde vedia záujemcovia nájsť komplexnejšie poznatky, resp. sa s Vami stretnúť osobne?

V závislosti od toho, o čo bude záujem. Na kurzoch vo Winštitúte sa už dlhodobo zaoberáme edukáciou poslucháčov ohľadom plnohodnotnej stravy a prevencie ochorení. V prípade záujmu o individuálne poradenstvo v oblasti výživy a životosprávy, cez môj projekt Výživa pre Teba.

Ako vhodná strava ovplyvňuje večnú mladosť
Zdroj: vyzivapreteba.sk / Barbara Sviežená

Vieme o Vás, že ste aj spoluautorkou odbornej publikácie, ktorá získala ocenenie Ig Nobel prize – aká to je publikácia, kde sa k nej môže dostať verejnosť?

Sedem rokov som pracovala v oblasti DNA analýzy a zároveň spolupracovala s akademickým prostredím na niekoľkých výskumných projektoch. Za jeden z nich sme získali ako tím autorov ocenenie Ig Nobel prize. Nie je to Nobelova cena, ale Ig Nobelova cena – prestížne ocenenie za výskum, ktorý vás rozosmeje a potom donúti premýšľať  – za vedecké štúdie v oblasti vedy, medicíny a techniky.

Ďakujeme za rozhovor a prínosné informácie. Veríme, že aj vďaka nim sa zdravá strava stane súčasťou vášho jedálnička. Ak vás téma stravovania zaujala, viac sa dočítate aj na portáloch improbable, scienedirect a tech.sme.sk.