Krásna vianočná idylka sa môže jednou návštevou zmeniť na peklo. Čomu sa vyvarovať, čo robiť a ako sa vôbec v pokoji porozprávať so svokrovcami, s ktorými si až tak dobre nerozumieme? Na názor sme sa opýtali vzťahovej koučky Janette Šimkovej. 

Mgr. Janette Šimková, životná a vzťahová koučka je priekopníčkou life koučingu na Slovensku a počas svojej jedenásťročnej praxe s tromi tisíckami odkoučovaných hodín pomohla mnohým klientom zmeniť pohľad na život. Nabáda ľudí k tomu, aby sa nevracali späť s pokusom o nový začiatok, ale začínali tam, kde prestali, aby vytvorili nový koniec. Na základe dlhoročných skúseností vznikol jej úspešný debut “Žijte své lepší já”, ktorý vyšiel v roku 2017 vo vydavateľstve Portál. V roku 2019 vyšla jej druhá kniha “Knižka, s ktorou sa dá žiť” a pracovná kniha k nej – “Zápisník, s ktorým sa dá žiť”. Nájdete ju na lifekoucing.sk

Zdroj: Janette Šimková

Ako by malo vyzerať príjemné pozvanie k nášmu vianočnému stolu pre našich svorkovcov, keď spolu až tak dobre nevychádzame? 

Motívom pozvania môžu byť rôzne veci, ale to kľúčové je, že sme rodina a aj keď sa na všetkom nezhodneme, môžeme sa rešpektovať, akceptovať a držať spolu. Tráviť spoločne sviatočný čas nám prináša pocit, že nie sme na svete sami. A hoci s rodičmi neraz nesúhlasíme, nemusíme si z nich robiť nepriateľov. Ja zvyknem klientom hovoriť: „Chcete mať pravdu alebo vzťah?“ 

Ako s nimi komunikovať, aby sme predišli zbytočným sporom?

Diplomacia otvára dvere. Komunikácia plná rešpektu a úcty ukazuje napríklad deťom ako správne riešiť názorové rozdiely. Napriek tomu, že môžeme mať kvôli návšteve pred sebou komplikovanú situáciu, vieme si vybrať, kam budeme zameriavať pozornosť. Rozhodne netreba vyťahovať staré krivdy a hriechy. 

Odporúčam urobiť si program, ktorý bude pre obe strany prijateľný, vybrať si bezpečné témy na zhováranie sa, nechať rodičov spomínať na to pekné čo prežili, rozprávať si príbehy – proste tráviť spoločný čas tak, aby to bolo príjemné pre všetkých, striedať aktivity a byť ohľaduplní. 

Do spoločnej zábavy sa dajú krásne zapojiť deti a hrať sa spoločenské hry, chodiť na vychádzky, pozrieť si rozprávku. Tak sa dostanú do popredia pozitívne stránky rodičov, ktorí keď si budú pripadať užitoční a nebudú na príťaž, tak sa uvolnia a atmosféru to zachráni pred zbytočnými roztržkami. 

Treba myslieť aj na to, že sú to rodičia partnera a aj keď on sám má voči nim výhrady, má ich rád. Približovaním sa k nim si vytvárate pevnejšie puto s ním. Dobre mu padne, keď ich nebudete iba odsudzovať, ale ich aj oceníte a pochvalne sa o nich vyjadríte za niečo, čo pre vás robia a ako sa snažia. To podporuje zákon reciprocity a iniciuje ich, aby robili to isté voči vám.

Keď je téma, ktorá je nevyriešená a spôsobuje prepätie, tak sa radšej dohodnúť, kedy sa k nej všetci zainteresovaní zídete a ako ju budete riešiť. Pri sviatočnom stole sa to zvyčajne nehodí vyťahovať, a nestretne sa to s pochopením.  

Zdroj: pexels.com

Často sa stáva, že nám svokra kritizuje jedlá, ktoré sme navarili (napríklad zdravšie alternatívy zákuskov). Aký argument máme použiť, aby sme ju neurazili? 

Vyjadriť, že chápeme jej preferencie chutí a tradíciu – to uvoľňuje napätie. Potom len jednoducho povedať, že pre nás je chutné to iné. Keď to je možné, popri svojej voľbe objednajte alebo uvarte aj ich verziu. Tým si všetci prídu na svoje. Určite nie je cesta presviedčať, vnucovať a naprávať staršiu generáciu. Je to obdobné, ako keď oni chcú od nás, aby sme sa prispôsobili im. Každý má to svoje a nehodnotiť, čo je lepšie. Zostať v ponúkaní a rešpektovať odmietnutie. My to máme v našej rodine zaužívané, že si rozdelíme prípravu jedál – tak zostane aj tradičné a šancu dostane aj to nové. 

V niektorých rodinách si spolu nerozumejú len svokor so zaťom. Ako môže partnerka usmerniť svojho muža, aby dokázal viesť so svojim svokrom príjemný dialóg? 

S tým usmerňovaním by som bola opatrná, lebo to môže vyvolať nátlak a nedorozumenie, ktoré vedie k nepochopeniu. Manželka dokáže sprostredkovať mužovi, že si otca pozná a upozorní ho, na čo je citlivý a čo je pre neho dôležité. Dá sa tomu uspôsobiť v komunikácii pozornosť, aby to nebolo o zraňovaní a urážaní. Zmyslom nie je bojovať o moc a dokazovať si svoje pozície. 

Úctou a rešpektom nemožno nič pokaziť. Hovoriť o svojich hraniciach je vždy na mieste, akurát treba využiť diplomaciu a mať trpezlivosť. Niektoré veci budú opakované viackrát, nevadí. Postupne budú prijaté, keď si budete za nimi neochvejne stáť. Budú témy, ktorým bude bezpečnejšie sa vyhnúť. Ak sa v politike nezhodnete, nemusíte to zakaždým riešiť. Nájdite si to, čo vás spája a kde nejaký prienik je. 

Ako majú reagovať rodičia, keď im začnú svokrovci kritizovať výchovné metódy, ktoré aplikujú na svojich deťoch? 

Oplatí sa na nevyžiadané rady reagovať tak, že im nepripíšete väčšiu vážnosť, než majú. Vychádzajte z toho, že vás rodičia nechcú presviedčať o tom, že sú tí najmúdrejší a vy tí neschopní. Chcú byť užitoční a prispieť. Zareagujte ako dospelí, nie ako dieťa, ktoré je namrzené. Povedzte: „Ďakujem za názor, ale rozhodla som sa takto.“ Alebo: „Možno máte pravdu…“ Keď ich to nezastaví, naďalej zachovajte pokoj a povedzte: „Mrzí ma, že nesúhlasíte, ale o tomto rozhodujem ja.“ Prípadne: „Už sa o tom nechcem rozprávať. Poďme riešiť niečo, na čom sa zhodneme.“ Pravdepodobne sa nevyhnete dobre mieneným radám spred 20-30 rokov, ale nedajte sa chytiť na tento konfliktný háčik. S odstupom povedzte, že u vás to funguje teraz takto. Mne pomáhalo spomenúť nové knihy, články, výskumy a odvolanie sa na odporúčania nášho pediatra.

Zdroj: pexels.com

Pokiaľ sa u nás zdržia svokrovci dlhšie, ako sme sa predtým dohodli, ako im dať slušne najavo, že už je čas odchodu? 

Závisí, či máte otvorenú komunikáciu a môžeme to povedať priamo a odvolať sa na dohodu. 

Môže však byť vhodnejšie, keď to s citom vykomunikuje so svokrovcami váš partner medzi štyrmi očami. Pozná svojich rodičov, vie predpokladať ich reakciu a pripraviť si argumenty aj sa obrniť voči citovému vydieraniu. Možno vyjadriť niečo na spôsob: „Máme vás radi, len teraz potrebujeme priestor pre seba a svoje rituály. Tešíme sa, keď prídeme k vám a budeme zase spolu.“

Na čom si dať záležať:

  • Nebojovať silou mocou za svoju pravdu. Dodržiavať dohodnuté pravidlá. 
  • Vzájomný rešpekt voči súkromiu a neprekračovanie vymedzených teritórií.
  • Manželská koalícia má vždy prednosť pred medzigeneračnou koalíciou.
  • Jednoznačné zadefinovanie faktu, že nevyžiadaná pomoc je kontrolou, nech by si o     tom druhá strana myslela čokoľvek.
  • Právo oboch strán odmietnuť ponúkanú pomoc či vyžadovanú pomoc.
  • Nepoužívať moc, citové vydieranie a manipulovanie na dosiahnutie cieľov. Múdrejší nie vždy ustúpi, ale vždy udrží svoje nervy na uzde. 
  • Rešpekt voči rodičovskej výchovnej autorite.
  • Vzájomná slušnosť a akceptácia odlišných postojov. 
  • Svoje očakávania zrozumiteľne a konštruktívne vyjadrovať.
  • Pri prejavoch nespokojnosti nevyčkávať a otvárať sporné témy hneď, ako je to možné. 

Janette Šimkovej ďakujeme za rozhovor. V prípade ďalších otázok ju môžete kontaktovať na FB (lifekoucing.sk)  alebo na Instagrame @janette.simkova). 

 

Páčil sa ti rozhovor o vzťahoch? Toto je článok, ktorý ti potom odporúčame prečítať: 

Ako zistím, že žijem v toxickom vzťahu? Rozhovor s expertkou na medziľudské vzťahy