Miroslav Tomáš sa od roku 2013 špecializuje na predaj hypotekárnych úverov. Začínal v jednej z najväčších bánk na Slovensku, v súčasnosti sa osamostatnil a rozšíril svoje zameranie na komplexnú finančnú starostlivosť o klienta. My sme sa ho opýtali, čo by poradil budúcim mamičkám pri hospodárení s financiami.

Finančné benefity pre budúce mamičky

Slovenské nastavenie finančného sektora, bohužiaľ, žiadne benefity pre budúce mamičky neponúka. Je to smutné, no je to fakt. Benefity ponúkajú len zdravotné poisťovne, a to napríklad preplatenie doplatkov za lieky, benefit na nákup novorodeneckých potrieb, či kurz plávania. Na materskú sa teda treba pripraviť šetrením pred ňou.

Špeciálne poistenie

Poistenie tehotenstva môžeme poistiť ako „PN-ku“, teda rizikové tehotenstvo. Ak je budúca mamička  riadne zamestnaná, za „PN-ku“ dostanete od „sociálky“ vyplatených 55% denného vymeriavacieho základu. Zvyšok „ušlej mzdy“ vyriešime pripoistením. Základnou podmienkou nároku na dávku nemocenského je platenie odvodov do Sociálnej poisťovne, v čase vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti (rizikové tehotenstve je dočasná pracovná neschopnosť ako každá iná). „Rizikovú PN-KU“ je možné uplatniť v každej komerčnej poisťovni, treba si však dať pozor na čakaciu dobu a splnenie ostatných podmienok.

Základnou podmienkou je čakacia doba, ktorá sa pohybuje v rozmedzí od 3-9 mesiacov pred „otehotnením“.  Ak sa teda budúce mamičky chcú pripraviť, aby nemuseli s veľkým bruškom do práce, otehotnenie by som plánoval podľa poisťovne, ktorá im najviac vyhovuje pri uzatvorení zmluvy. Čakacia doba otehotnenia sa v poisťovniach odlišuje hlavne mesačným poistným za dané krytie rizika. Čím kratšia čakacia doba, tým vyššie mesačné poistné. To by som považoval za hlavný ukazovateľ.

Zdroj: unsplash.com

Počítanie výšky materskej dovolenky

V roku 2019 je maximálny denný vymeriavací základ (DNL) vo výške 62,7288€. Maximálna materská na jeden kalendárny deň v roku, teda môže byť vo výške 75% z 62,7288€ (DNL) = denná materská vo výške 47,0466€. Materskú možno vypočítať napríklad ako: priemerný mesačný plat 800€ x 12 mesiacov = 9.600 / 365 = 26,30€ (DNL). V 30 dňovom mesiaci je to teda 75% z 26,30 (DNL) = 19,73 x 30 = 591,90€.

Hypotéka pre mamičky na materskej 

Počas materstva nastáva u mamičiek problém s mesačným príjmom pre splácanie úveru, a komerčné banky sa k pomoci poskytnúť úver nestavajú príliš ústretovo. Vyriešením otázky bývania je, ak partner zarába nadštandardne, z jeho platu utiahnuť teda aj splátku nového úveru. Komerčné banky pri akceptovaní príjmu mamičky akceptujú len rodičovský príspevok, ktorý je aktuálne vo výške 220,70€, akceptujú ho do 3 rokov dieťaťa.

Banky však vedia kombinovať aj príjem pri materskej, zamestnanie, podnikanie, či príjem z nájmu. Dané príjmy sa sčítavajú. Druhým riešením je návrat k pôvodnému zamestnávateľovi. Tu však banky aplikujú čakacie doby. Mamička musí odpracovať 1 ucelený mesiac, predložiť potvrdenie od zamestnávateľa a banka príjem akceptuje. Túto metódu aplikujú však len 4 banky. V ostatných je lepšie odpracovať 3 mesiace, za ktoré banka štandardne príjem akceptuje.

Miroslavovi Tomášovi ďakujeme za jeho cenné rady. Pevne veríme, že ti budú nápomocné počas hospodárenia s peniazmi, keď budeš na materskej dovolenke. Ak by si mala na neho ešte ďalšie otázky, neváhaj ho kontaktovať.